Blog

Małe kroki, małe zmiany, małe ćwiczenia i dużo regularności to najlepsza droga do sukcesu. Pamiętaj, Twoje dziecko nie musi lubić czytać, ale musi umieć sprawnie czytać ze zrozumieniem, żeby mogło się dalej uczyć i rozwijać swoje pasje.

Ćwiczenia z szybkiego czytania pomagają nie tylko w czytaniu tekstów łatwych i napisanych prostym językiem. Nawet eseje humanistyczne i prace naukowe, a także teksty specjalistyczne można czytać nawet o 200 słów na minutę szybciej!

Ćwiczenia z szybkiego czytania pomagają nie tylko w czytaniu tekstów łatwych i napisanych prostym językiem. Nawet eseje humanistyczne i prace naukowe, a także teksty specjalistyczne można czytać nawet o 200 słów na minutę szybciej!

Terapia czytania pomaga w budowaniu lepszej jakości czytania, która przekłada się nie tylko na prędkość, ale także postawę, zdolność do nauki oraz koncentrację podczas pracy z tekstem.

Często ogromna niechęć do książek u dzieci tak naprawdę wynika z trudności z czytaniem. Obawa przed oceną i brak wiary we własne siły zniechęca. Jak temu zaradzić?

Trudności z czytaniem, takie jak dysleksja, objawiają się niskim zrozumieniem czytanego tekstu i bardzo powolnym czytaniem. Niektóre lektury mogą być dla dziecka straszliwe tylko i wyłącznie ze względu na objętość. Co wtedy zrobić?