REGULAMIN STRONY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Art. 1. [Informacje podstawowe]
1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: szybkoczytaj.com (zwanej dalej „Stroną”).
2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest  Izabela Stopa reprezentująca STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI INTELEKTUALNEJ SOWA ul. Os. Lecha 40/113, Poznań 61-294, NIP 7822666119, REGON 366031356, KRS 0000646793 (zwana dalej „Usługodawcą”).
3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
a) drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: izabela.stopa00@gmail.com
b) telefonicznie – pod numerem +48 509 130 391.
4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 21.02.2024 r.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]
1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: bloga autorskiego w tematyce terapii czytania, szybkiego czytania, czytelnictwa, literaturoznawstwa i pokrewnych.
2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatne:
1) w ramach kontaktu przez formularz: sprzedaż usług w postaci kursów i konsultacji oferowanych przez Usługodawcę;
2) w ramach pośrednictwa przez Stronę do sklepu internetowego pod adresem www.naffy.io/szybkoczytaj/ sprzedaż treści cyfrowych w postaci autorskich publikacji Usługodawcy; 
3) subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
4) publikacji komentarzy;
3. Usługi i produkty płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.


Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]
1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
2) przeglądarkę internetową,
3) pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
4) adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów za pośrednictwem Strony lub zapisania się na newsletter.
2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.


Art. 4 [Sklep internetowy]
1. Usługodawca oznajmia, że prowadzi sprzedaż autorskich produktów cyfrowych za pośrednictwem Strony w aplikacji Naffy pod adresem www.naffy.io/szybkoczytaj/. Aplikacja służy do sprzedaży produktów cyfrowych.
2. Politykę prywatności sklepu SzybkoCzytaj w ramach aplikacji Naffy można znaleźć tutaj: www.naffy.io/szybkoczytaj/privacy.
3. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach aplikacji Naffy można znaleźć tutaj: www.naffy.io/szybkoczytaj/terms.
4. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.

Art. 5 [Newsletter]
1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili, korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 6 [Komentarze]
1. Na Stronie możesz publikować komentarze.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.

Art. 7 [Rozwiązywanie sporów]
1. Akceptując ten regulamin, zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu, to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może, to zrobić elektronicznie pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

Art. 8 [Ochrona danych osobowych]
1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://szybkoczytaj.com/polityka-prywatnosci/.